2 000 ფერმერი
1 000 000 ლიტრი რძე წელიწადში

ABASHA

MARTVILI

TSALKA

იმერა ავრანლო აქილისა

DMANISI

გომარეთი ყარაბულახი ოროზმანი

TELETI

AMBRI

KVARELI

IKALTO

LAGODEKHI

GILASHI

DEDOFLISTSKARO