2 000 ფერმერი
1 000 000 ლიტრი რძე წელიწადში

აბაშა

მარტვილი

წალკა

იმერა ავრანლო აქილისა

დმანისი

გომარეთი ყარაბულახი ოროზმანი

თელეთი

ამბრი

ყვარელი

იყალთო

ლაგოდეხი

გილაში

დედოფლისწყარო