ხაჭო

ხაჭო 6% 180 გრ

ცხიმი - 6

ცილა - 12

ნახშირწყლები - 1,8

კალორიები - 117

ხაჭო 6% 350 გრ

ცხიმი 6

ცილა 12

ნახშირწყლები 1,8

კალორიები 117

უცხიმო ხაჭო 0% 180 გრ

ცხიმი - 0

ცილა - 17

ნახშირწყლები - 1,8

კალორიები - 88