სანებოს პროდუქტები

მდნარი ყველი

ნაღებით 27% 190 გრ

ცხიმი - 25,5

ცილა - 12,5

ნახშირწყლები - 0,5

კალორიები - 288

ფირფიტები ნაღებით 40% 150 გრ

ცხიმი - 25,5

ცილა - 12,5

ნახშირწყლები - 0,5

კალორიები - 288

პირამიდები ნაღებით 45% 140 გრ

ცხიმი - 25,5

ცილა - 12,5

ნახშირწყლები - 0,5

კალორიები - 288

ლორით 27% 330 გრ

ცხიმი - 25,5

ცილა - 12,5

ნახშირწყლები - 0,5

კალორიები - 288

ფირფიტები ლორით 40% 150 გრ

ცხიმი - 25,5

ცილა - 12,5

ნახშირწყლები - 0,5

კალორიები - 288

პირამიდები ლორით 45% 140გრ

ცხიმი - 25,5

ცილა - 12,5

ნახშირწყლები - 0,5

კალორიები - 288