ხაჭო

უცხიმო ხაჭო 0% 180 გრ

ცხიმი - 0

ცილა - 17

ნახშირწყლები - 1,8

კალორიები - 88

ხაჭო 4% 180 გრ

ცხიმი - 4

ცილა - 12

ნახშირწყლები - 1,8

კალორიები - 97

 

ხაჭო 4% 350 გრ

ცხიმი - 4

ცილა - 12

ნახშირწყლები - 1,8

კალორიები - 97

 

ხაჭო 4% 180 გრ

ცხიმი - 4

ცილა - 12

ნახშირწყლები - 1,8

კალორიები - 97

 

უცხიმო ხაჭო 0% 180 გრ

ცხიმი - 0

ცილა - 17

ნახშირწყლები - 1,8

კალორიები - 88