გაწურული მაწონი

გაწურული მაწონი 0%

ცხიმი - 0.05

ცილა - 8,50

ნახშირწყლები -3,7

კალორიები - 53.25

გაწურული მაწონი

ცხიმი - 6

ცილა - 6

ნახშირწყლები -3,7

კალორიები - 96