დასალევი მაწონი

ვანილი 450გრ

ვანილი 800გრ

კლასიკური 450გრ 1%

კლასიკური 450გრ 3.2%

კლასიკური 800გრ 1%

კლასიკური 800გრ 3.2%